Ocak 1995

Eylül 1993

Eylül

Eylül

Bu otuzaltıncı Eylül’dür meslek hayatımın üstüne çöken… 36 yıl sonra bakıyorum Eylül’de benim yokuşuma final göz [...]

Son